Svensk-Etiopiska Föreningen

Swedish-Ethiopian Association

Svensk-Etiopiska föreningen är en opolitisk, religiöst obunden vänskapsförening som bildades i Stockholm 1952. De breda och djupa kontakterna mellan Sverige och Etiopien, som grundlades redan på 1950-talet, är basen och den gemensamma bakgrunden för föreningens medlemmar. Även etiopier bosatta i Sverige har tillfört föreningen ökad kunskap och förståelse för Etiopien, dess land och folk.

Annorlunda Färdvägar – Etiopien 1983-1986  av Claes-Göran Landergren:

Claes-GöranLandergren arbetade som chefsdelegat för internationella Röda Kors-federationen och som initiativtagare till ett katastrofförebyggande program som omfattar alla Etiopiens regioner. Han får rikliga tillfällen att på annorlunda färdvägar stifta bekantskap med landets rika natur och kultur. Och möter en befolkning i nöd eller som lever under knappa levnadsförhållanden. I samarbete med representanter för etiopiska Röda Korset på central och regional nivå medverkar Claes-Göran i katastrofhjälpen och i de olika utvecklingsprojekten i regionerna.

Etiopien var 1983-1986 ett katastrof- och krigshärjat land. Landet styrdes av en militärdiktatur under överstelöjtnant Mengistu Haile Mariam. Stora delar av landet drabbades av en ihållande torka  som kulminerar 1984 och utmynnar i den värsta svältkatastrof som drabbat landet i modern tid. En katastrof som fick genomslag i hela världen och genererade biståndsinsatser utan motstycke. Live Aid bildades och skivor som ”We are the world” spelades in med världsartister.
Uppdraget som chefsdelegat tar honom på resor, ofta strapatsrika, över stora delar av landet, oftast i sällskap med sin hustru Margit. De besöker regionala Röda Kors-föreningar och läger som upprättats för utdelning av mat och andra förnödenheter samt medicinsk hjälp. Mötena med svältande och utblottade människor och uttorkade barn berör dem starkt. Claes-Göran initierar ett katastrofförebyggande program i vilket ingick att plantera träd, bygga sanddammar och att täcka naturliga källor för att få rent vatten.
Han ger i många fall fylliga porträtt av de etiopiska Röda Kors-anställda på central och regional han reser och arbetar tillsammans med, inte alltid så smickrande. Hans upprörs av många av männens kvinnosyn.
Detta är en personlig berättelse om ett mycket svårt drabbat land. Men det är också en kärleksfull beskrivning av det dramatiska och omväxlande etiopiska landskapet och de människor han möter under sina resor. Claes-Göran beskriver de platser han kommer till, deras historiska betydelse och hur det ser ut idag.

Claes-Göran Landergren var Svensk-Etiopiska Föreningens ordförande åren 1993 till 2000.


Annorlunda Färdvägar är utgiven av förlaget Books on Demand, Visby och kan beställas på telefon 0498-21 33 60 eller fax 0498-21 33 29. Pris 225 kronor. Det går också bra att köpa boken direkt  på förlagets e-handel: www.books-on-demand.com

Vi finns på Facebook!

Sök på sidan

Kommande möten

Styrelsemöten hålls 19/1, 16/2 och 16/3 2023

Årsmötet äger rum 22 april 2023 kl 13.00 på Ethiostar

Nyheter om Etiopien

AllAfrica News: Ethiopia

All Africa, All the Time. AllAfrica News: Ethiopia

Minnes & Högtidsgåvor

Stöd föreningens projekt #"Ett mål om dagen" med en minnes eller högtidsgåva.

Bilderna levereras på kraftigt papper i A4-format.
Klicka på bilden nedan för att se fler exempel eller göra en beställning

 

högtidsgåvaMHY Sida 1

Svensk-Etiopiska Föreningen

                    Styrelse
Ordförande:         Biniyam Wondimu

Vice ordf.               Håkan Pohlstrand
Sekreterare:         Michael Ståhl
Kassör:                   Per Wallgren
Medlemssekr:      Örjan Åkerrén
Ledamöter:           Wessen Beshah
                                   Sven Britton
                                   Jan Olof Gustavi
                                   Ingegerd Nylander
                                   Sonja Pohlstrand
                                   
Webb/Facebook: Martin Hydén

Org.nr:                     802004-5657

Kontakt e-post:     
kontakt@svensk-etiopiska.se 
eller via kontaktformulär

Betala med Swish

   Medlemsavgift 2023

medl2023

  Bidrag till måltidsprojektet 

QR maltid 2023

      Mer om Swishbetalning