Svensk-​Etiopiska Föreningen

Swedish-​Ethiopian Association

Svensk-​Etiopiska föreningen är en opolitisk, religiöst obunden vänskapsförening som bildades i Stockholm 1952. De breda och djupa kontakterna mellan Sverige och Etiopien, som grundlades redan på 1950-​talet, är basen och den gemensamma bakgrunden för föreningens medlemmar. Även etiopier bosatta i Sverige har tillfört föreningen ökad kunskap och förståelse för Etiopien, dess land och folk.

I samband med det julianska millenniumskiftet i september 2007 startades en kampanj ”Two Trees for 2000” av The Ethiopian Millennium Festival National Council Secretariat under the Ministry of Agriculture. Två träd per invånare skulle planteras över hela landet och endast inhemska trädsorter.

Kampanjen som blev mycket lyckad fortsätter även efter milleniumåret och Svensk-​Etiopiska Föreningen deltar i kampanjen. Av de olika planteringsområden som förslogs, bestämde sig styrelsen för ett område vid Akaki Vocational and Technical School, som ligger på vägen till Debre Zeit, en plats medlemmar på besök i Etiopien lätt ska kunna åka förbi och ”titta till”.

Nu har 3.000 plantor av tio inhemska träd, bl a birbirra (milletia ferruginea), zigba (podocarpus falcatus – idag kallat millenniumträdet), wanza (cordia africana) och woira (olea europaea – falsk oliv), kommit i jorden. En skylt utvisande var planteringen finns har satts upp. Sonja Pohlstrand besökte i februari projektet, som nu har som mål att tre träd per person i Etiopien ska planteras. Eleverna i skolan har blivit ålagda att sköta vattning och rensning av ogräs i var sitt inhägnat område.

Stöd projektet

Detta är ett medlemsprojekt som kommer att sträcka sig över några år och tanken är att när planteringarna har slutförts i Akaki kommer föreningen genom etiopiska ambassaden i Stockholm, som är den förmedlande länken, att bli anvisad andra planteringsplatser. Kostnaden per trädplanta är i dagsläget ca 2 Birr och ju mer pengar vi kan samla in destor fler träd kan planteras till glädje för människorna, naturen, fågellivet, vattenförsörjningen i Etiopien.

Vill Du ge ett bidrag till projektet?

Betala in valfri summa på Svensk-​Etiopiska föreningens
Plusgiro 45 97 886
Märk talongen med ”Trädplantering”

Nyheter om Etiopien

AllAfrica News: Ethiopia

All Africa, All the Time.
 • Is Ethiopia Largest Recipient of Investment in Africa?
  [Ethiopian Herald] President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Dr. Mulatu Teshome said Ethiopia has become the largest recipient of Foreign Direct Investment (FDI) in Africa.
 • Ethiopia Wins 2017 UN Investment Award
  [Ethiopian Herald] The Ethiopian Investment Commission (EIC) wins the ’2017 United Nations Award’ for outstanding performance in targeted promotion, facilitation and execution of sustainable investment projects.
 • Parties Agree to Revise Amended Electoral Code
  [Ethiopian Herald] Political parties that are involved in the ongoing political parties’ dialogue have reached consensus to revise the amended electoral code of Ethiopia, Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) announced.
 • Hailemariam, Abdiweli Discuss Issues of Common Interest
  [Ethiopian Herald] Prime Minister Hailemariam Dessalegn held discussions on Tuesday with Dr. Abdiweli Mohamed Ali Gas, President of the Puntland State of Somalia on Peace and Security issues, economic cooperation as well as education.
 • IGAD Moves On Regional Wildlife Anti-​Trafficking Law Enforcement
  [Ethiopian Herald] The ministers responsible for wildlife conservation of the IGAD member states; namely Ethiopia, Djibouti, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan and Uganda, have agreed to enforce the Regional Biodiversity Policy and the IGAD Biodiversity Protocol for cooperation on the wildlife anti-​trafficking.
 • Chinese Investors Keen to Invest in Livestock Processing
  [Ethiopian Herald] Chinese investors have shown keen interest to invest in an integrated livestock industries, meat and dairy farm processing and ceramic production in joint venture with Ethiopian investors.
 • Entrepreneurship Through Hardships Despite Increased Awareness
  [Ethiopian Herald] In addition to scarce funding and mentorship and many others problems, some self-​made entrepreneurs and trainers argue that entrepreneurship has received less support and remained largely at nascent stage despite an uptick in public attitude.
</​>

Minnes & Högtidsgåvor

Nu kan du beställa minnes och högtidsgåvor via hemsidan.

Bilderna levereras på kraftigt papper i A4-​format.
Klicka på bilden nedan för att se fler exempel eller göra en beställning

Sök på sidan

Vi finns på Facebook!