Svensk-Etiopiska Föreningen

Swedish-Ethiopian Association

Svensk-Etiopiska föreningen är en opolitisk, religiöst obunden vänskapsförening som bildades i Stockholm 1952. De breda och djupa kontakterna mellan Sverige och Etiopien, som grundlades redan på 1950-talet, är basen och den gemensamma bakgrunden för föreningens medlemmar. Även etiopier bosatta i Sverige har tillfört föreningen ökad kunskap och förståelse för Etiopien, dess land och folk.

I samband med det julianska millenniumskiftet i september 2007 startades en kampanj  ”Two Trees for 2000” av The Ethiopian Millennium Festival National Council Secretariat under the Ministry of Agriculture. Två träd per invånare skulle planteras över hela landet och endast inhemska trädsorter.

Kampanjen som blev mycket lyckad fortsätter även efter milleniumåret och Svensk-Etiopiska Föreningen deltar i kampanjen. Av de olika planteringsområden som förslogs, bestämde sig styrelsen för ett område vid  Akaki Vocational and Technical School, som ligger på vägen till Debre Zeit, en plats medlemmar på besök i Etiopien lätt ska kunna åka förbi och ”titta till”.

Nu har 3.000 plantor av tio inhemska träd, bl a birbirra (milletia ferruginea), zigba (podocarpus falcatus – idag kallat millenniumträdet), wanza (cordia africana) och woira (olea europaea – falsk oliv), kommit i jorden. En skylt utvisande var planteringen finns har satts upp. Sonja Pohlstrand besökte i februari projektet, som nu har som mål att tre träd per person i Etiopien ska planteras. Eleverna i skolan har blivit ålagda att sköta vattning och rensning av ogräs i var sitt inhägnat område.

Stöd projektet

Detta är ett medlemsprojekt som kommer att sträcka sig över några år och tanken är att när planteringarna har slutförts i Akaki kommer föreningen genom etiopiska ambassaden i Stockholm, som är den förmedlande länken, att bli anvisad andra planteringsplatser. Kostnaden per trädplanta är i dagsläget ca 2 Birr och ju mer pengar vi kan samla in destor fler träd kan planteras till glädje för människorna, naturen,  fågellivet, vattenförsörjningen i Etiopien.

 

Vill Du ge ett bidrag till projektet?

Betala in valfri summa på Svensk-Etiopiska föreningens
Plusgiro 45 97 88 - 6
Märk talongen med "Trädplantering"

Nyheter om Etiopien

AllAfrica News: Ethiopia

All Africa, All the Time.
 • Sanofi's Nairobi Office to Anchor Kenya, Uganda, Tanzania and Ethiopia Operations
  [Capital FM] Nairobi -Sanofi a French Pharmaceutical company has unveiled a 'State of the art' regional office in Nairobi that will anchor operations for the East African region including Kenya, Uganda, Tanzania and Ethiopia.
 • Horticulture Sector On the Right Track to Hit GTP II Targets
  [Ethiopian Herald] Horticulture is one of the sub sectors of agriculture that received due attention in the second Growth and Transformation Plan (II). As it was stated in the plan, the development of horticulture plays two crucial roles in the economy: earning foreign currency and creating job opportunities.
 • Angola Attends Female Leader's Forum
  [ANGOP] Luanda -Angola is participating from Tuesday to Thursday this week in the second African Women Leaders Forum of Africa's Transformation, happening in Ethiopia.
 • Forex Crunch Issue of Policy, Not Policing
  [Addis Fortune] Abiy Ahmed's meeting with leaders and members of the private sector earlier last week showed where his priorities lay. The fourth public appearance since parliament confirmed him as a Prime Minister, his dinner at the Sheraton with no less than 300 businesswomen and men demonstrated his commitment to fixing what ails the national economy.
 • Authority Popularizing Energy-Efficient Oven
  [Ethiopian Herald] Ethiopian Energy Authority said it is promoting a newly energy -efficient Injera making oven . The oven is also proven to be energy-efficient by nearly half of the conventional ones.
 • Authority Seeks Investors in Geothermal Development
  [Ethiopian Herald] Ethiopian Energy Authority said that it has been tirelessly working to utilize country's energy potentials whilst maximizing the involvement of potential local and foreign investors in the sector.
 • Efforts to Normalize Ethio-Eritrea Conflict, Critical Challenges
  [Ethiopian Herald] As mentioned repeatedly, various efforts have been and are still being made to normalize the confusing ongoing situation of no war no peace between the brotherly Ethiopian and Eritrean peoples. Indeed, trials have been made by the Ethiopian government though the other side of the equation has been absent. This, in turn, resulted in a high socio, political, economic, cultural and other related costs in both sides.

Reseinfo

Hittade inte flödet

Minnes & Högtidsgåvor

Stöd föreningens projekt #"Ett mål om dagen" med en minnes eller högtidsgåva.

Bilderna levereras på kraftigt papper i A4-format.
Klicka på bilden nedan för att se fler exempel eller göra en beställning

 

högtidsgåvaMHY Sida 1

Sök på sidan

Vi finns på Facebook!