Svensk-Etiopiska föreningen 70 år
Viktiga personer som ej fått plats med egen programpunkt under vårt 70-årsfirande

Onni Niskanen

Onni_Niskanen.jpg
Foto: Göran Kronwall

Idrottsofficer vid kadettskolan i Addis från 1946. Senare tjänst vid etiopiska utbildnings-departementet. Chef för Alertsjukhuset och Armauer Hansen Institute. Generalsekreterare för Etiopiska Röda korset och från 1970 representant för svenska Rädda barnen i Etiopien. Tränade Abebe Bikila och Mamo Wolde.

 

Ruth Perman

Ruth_Perman1.jpg
Bild: Pierre Mens

Arbetade 26 år som sjuksköterska på olika platser i Etiopien bl. a. i Nakamte, Nedjo och Backo. Kom till Nakamte redan 1930


Erik Norup

Erik_Norup.jpg

Läkare. En av 13 svenskar i Röda Korsambulansen 1935-36. Anställdes 1945 som kirurg och överläkare på Haile Selassie Hospital. Representant i Etiopiens medicinalstyrelse. Verkade för grundandet av Röda Korsets sjuksköterskeskola och Ethiopian Medical Association

 

Manfred Lundgren

Lastbil_Genale.jpeg
Bild: EFS arkiv
Bild1.jpg
Foto: privat

Deltog i Svenska Rödakorsambulansen i Abessinien som sjukvårdare. Missionär för EFS i Etiopien 1945 – 77. Director för Radio Voice of the Gospel (RVOG) i Addis Abeba 1971 -77. Ansvarade för den första 3-åriga prästutbildningen i den Evangeliska Kyrkan i Etiopien (1949 -52 i Nedjo). Ansvarig för Mekane Yesus Kyrkans förlags-verksamhet från starten 1959. Var med och startade den första läskunnighetskampanjen 1962, som drevs gemensamt av Mekane Yesus Kyrkan och samtliga Lutherska Missioner.

Ingvar Eknor

Ingvar_Eknor_Mhy.jpg

Chefsarkitekt på etiopiska utbildningsministeriet, förste rektorn på Building College

Thorsten Månson

2023-03-30_Thorsten.jpg
Foto: privat
Thorsten_Månsson_2.jpg
Foto: EFS arkiv

Arbetade i Etiopien 1950-1967 för EFS, de sista sex åren som administrativ chef på RVOG (Radio Voice of the Gospel). Under 1960-talet ordförande i Svenskföreningen i Etiopien och tidigt 1990-tal ordförande i Svensk-Etiopiska föreningen i Sverige.

Gustav Arén

Gustav_Arén.jpg
Foto: EFS arkiv

Gustav, Rigmor och Gunilla (2,5 år) flög under ledning av kapten C G von Rosen som EFS missionärer till Addis Abeba i december 1945. Gustav var 1959 med och stödde bildandet och var sen fortsatt aktiv i den Etiopisk evangeliska kyrkan Mekane Yesus (EECMY). Han fick även uppdraget att dokumentera och skriva kyrkans historia. Detta resulterade i en doktorsavhandling vid Uppsala Universitet 1978. Forskningen fortsatte och det resulterade i boken ’’Envoys of The Gospel in Ethiopia. In the Steps of The Evangelical Pioneers’’. Den gavs ut postumt 1999

Erik Leijonhufvud

Staffan_Leijonhufvud_2b.jpg
Foto: privat

Juridisk rådgivare till Haile Selassie 1945-48. En av de elva initiativtagare som låg bakom skapandet av Svensk-Etiopiska Föreningen.

 

Axel Blomér

Haile_Selassieoch_Axel_Blomér.jpg
Foto: polismuséet

Fick uppgiften att starta en polisskola i Addis Abeba. Den invigdes 1946. Det svenska engagemanget, i vilket flera poliser deltog, varade mellan 1946-57. Redan på 20-talet hade svensk polis hjälpt till med att utbilda etiopiska poliser.

 

David Thörnblom

David2.jpg
Foto: föreningen gamla Blackebergare

Från 1945 rektor vid Haile Selassie 1 Secondary School. En av de elva initiativtagare som låg bakom skapandet av Svensk-Etiopiska Föreningen

Gert och Anita Fållsten

Anita_Fållsten.jpg
Gert_Fållsten_1.jpg
Foto: privat

Missionärer från Pingstkyrkan med 50 års oförtröttligt arbete med bl.a. utbildning och hälsovård i Omodalen. Engagerade i arbetet under svältkatastrofen på 70-talet uppe i norra delen av landet. Anita har också organiserat utbildning i sömnad, broderi och caféverksamhet för f.d. prostituerade kvinnor i Addis. 

Inga och Olle Hedberg

Olle_och_Inga_Hedberg.jpgFoto: p
Foto: privat

Ägnade 30 års forskning åt att arbeta fram en etiopisk flora.


Erik och Sennait Erichsen

Erik_och_Sennait_Erichsen.jpg
Foto: Martin Hydén

Arbetade som läkare respektive sjuksköterska i Etiopien i 15 år. De senare tio åren vid Airasjukhuset, där de utgjorde ett team som tog sig an de mest komplicerade skador.

 

 

Minnes & Högtidsgåvor

högtidsgåvaMHY Sida 1
 Stöd föreningens projekt "Ett mål om dagen"
med en minnes eller högtidsgåva.
Bilderna levereras på kraftigt papper i A4-format.
Klicka på bilden ovan för att se fler exempel
eller göra en beställning

Info på Amahariska

የስዊድናዊያንና-የኢትዮጵያውያን ማህበር በ 1952 ስቶክሆልም ውስጥ የተቋቋመ ከፖለቲካ: ከሃይማኖትና ከወገንተኛነት ነጻ የሆነ የወዳጅነት ማህበር ነው:

ወደ የስዊድናዊያንና-የኢትዮጵያውያን የወዳኝነት ማህበር እንኩዋን በደህና መጡ!

እርስዎና ቤተሰብዎ የስዊድናዊያንና-የኢትዮጵያውያን የወዳኝነት ማህበር አባል ሆነው እንድትመዘገቡ በትህትና ተጋብዘዋል

ማህበሩ የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶች የሚደግፍ ከመሆን አልፎ በሁለቱ አገሮች መካከል ያለውን የንግድና የባህል ልውውጥ እንዲበልጽግ የሚያመቻች መድረክና መገናኛ ቦታ ነው

አባል በመሆን በኢትዮጵያ ባህልና ማህበራዊ ኑሮ: በተፈጥሮ ሃብትና በንግድ መስክ እውቀትና ልምድ ባለው የማህበሩ መድረክ ተካፋይና ተሳታፊ ይሆናሉ

በአባልነት ለመመዝገብ: www.svensk-etiopiska.se ገብተው ይመዝገቡና የአባልነት ክፍያ በመክፈል የማህበሩ ጋዜጣ ቤትዎ ይላክልዎት ዘንድ አድራሻዎን ይመዝግቡ::

Styrelse

                    Styrelse
Ordförande:         Biniyam Wondimu

Vice ordf.               Håkan Pohlstrand
Sekreterare:         Michael Ståhl
Kassör:                   Per Wallgren
Medlemssekr:      Örjan Åkerrén
Ledamöter:           Wessen Beshah
                                   Sven Britton
                                   Jan Olof Gustavi
                                   Ingegerd Nylander
                                   Sonja Pohlstrand
Suppleant:             Lydia Watchefo
                                   
Webb/Facebook: Martin Hydén

Org.nr:                     802004-5657

Kontakt e-post:     
kontakt@svensk-etiopiska.se 
eller via kontaktformulär

Vår Facebooksida:

Betala med Swish

   Medlemsavgift 2024

medl2023

  Bidrag till måltidsprojektet 

QR maltid 2023

      Mer om Swishbetalning